Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zväz protifašistických bojovníkov


POSLANIE A CIELE SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV

logo zväz protifasistickych bojovnikov(Vyňatok zo Stanov SZPB)

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky  na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v Slovenskej republike, združujúcim občanov SR a účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za demokraciu a sociálnu spravodlivosť, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním a ustanoveniami Stanov SZPB.

Poslaním Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov je:

  • Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním (ďalej len SNP), v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
  • Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
  • Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
  • Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
  • Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
  • Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
  • Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
  • Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb.
     


Dňa 23.5.2015 sa konali oslavy 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny , ktoré zorganizovala ZO SZPB v Muráni ako významnú oblastnú spomienkovú akciu. Organizátori a aj samotní účastníci osláv sa stretli pred pamätníkom na Veľkej lúke pri Muráni. Akcia sa začala pietnym aktom položenia vencov a pokračovala hymnami Slovenskej republiky a hymnou Sovietskeho zväzu.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka