Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci OcÚ

Bc. Janka Hadžegová - samostatný odborný referent

 • Samostatné zabezpečovanie ekonomiky prác
 • Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy
 • Samostatné zabezpečenie správy miestnych daní na úseku

        za znečistenie ovzdušia
        za ubytovaciu kapacitu

 • Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
 • Sociálna činnosť v rámci obce
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu
   

Tel.:       0915 812 053
E-mail:  hadzegova@muran.sk    
 

Alena Vrbjarová - samostatný odborný referent/martikárka

 • Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti a osvedčovania listín v obci
 • Samostatné zabezpečenie miestnych daní na úseku:

        Daň za komunálny odpad

 • Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva
 • Samostatné vedenie evidencie budov
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatiístík
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu
 • Zabezpečovacie práce na úseku odpadového hospodárstva


Tel.:.     058 /4881038
E-mail: vrbjarova@muran.sk 
 

Slávka Urvová - samostatný odborný referent/pokladník

 • Vykonávanie pokladničných operácií v domácej alebo zahraničnej mene.
 • Prevádzanie finančnej hotovosti z hlavnej pokladne alebo trezoru.
 • Zabezpečovanie dostatočnej finančnej hotovosti pokladne.
 • Nakladanie s finančnými prostriedkami podľa platných predpisov a nariadení obce
 • Hmotná zodpovednosť za začiatočný a konečný zostatok pokladne
 • Vystavovanie a spracovávanie faktúr, dobropisov a ťarchopisov
 • Vykonávanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácií
 • Vypracovávanie podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
 • Sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, urgovanie oneskorených úhrad.
 • Prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov
 • Spracovanie prijatej pošty 
 • Registratúra a archivácia 
 • Zodpovednosť za ostatnú agendu súvisiacu s činnosťou podateľne


Tel.:      058 /4881029
E-mail: urvova@muran.sk 
 

Janka SPIŠÁKOVÁ - samostatný odborný referent

 • Samostatná odborná práca v oblasti mzdového účtovníctva
 • Samostatné zabezpečovanie miestnych daní na úseku DzN a pes
 • Vyhotovovanie zápisov a písomnej agendy zo zasadnutí OcR a OcZ
 • Zabezpečovanie základných úloh súvisiacich s kult. činnosťou a činnosťou knižnice
 • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
 • Zabezpečovacie práce na úseku personálnej oblasti
 • Hlásenie v miestnom rozhlase
 • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu obce, resp. jeho zástupcu


Tel.:      058/4881029
E-mail: sibalova@muran.sk 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka