Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci OcÚ

Bc. Janka Hadžegová - samostatný odborný referent

  • Samostatné zabezpečovanie ekonomiky prác
  • Komplexné zabezpečovanie účtovníckej agendy
  • Samostatné zabezpečenie správy miestnych daní na úseku

        za znečistenie ovzdušia
        za ubytovaciu kapacitu

  • Zabezpečovanie agendy spojenej so správou budov, hnuteľného a nehnuteľného majetku obce
  • Sociálna činnosť v rámci obce
  • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
  • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu
     

Tel.:       0915 812 053
E-mail:  hadzegova@muran.sk    
 

Alena Vrbjarová - samostatný odborný referent/martikárka

  • Vedenie matrík vrátane rozhodovacej činnosti a osvedčovania listín v obci
  • Samostatné zabezpečenie miestnych daní na úseku:

        Daň za komunálny odpad

  • Samostatné vedenie evidencie obyvateľstva
  • Samostatné vedenie evidencie budov
  • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatiístík
  • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu, resp. jeho zástupcu
  • Zabezpečovacie práce na úseku odpadového hospodárstva


Tel.:.     058 /4881038
E-mail: vrbjarova@muran.sk 
 

Slávka Urvová - samostatný odborný referent/pokladník

  • Vykonávanie pokladničných operácií v domácej alebo zahraničnej mene.
  • Prevádzanie finančnej hotovosti z hlavnej pokladne alebo trezoru.
  • Zabezpečovanie dostatočnej finančnej hotovosti pokladne.
  • Nakladanie s finančnými prostriedkami podľa platných predpisov a nariadení obce
  • Hmotná zodpovednosť za začiatočný a konečný zostatok pokladne
  • Vystavovanie a spracovávanie faktúr, dobropisov a ťarchopisov
  • Vykonávanie spätnej kontroly faktúr a podkladov k fakturácií
  • Vypracovávanie podkladov pre fakturáciu a účtovníctvo
  • Sledovanie platobnej disciplíny odberateľov, urgovanie oneskorených úhrad.
  • Prijímanie, podávanie a doručovanie dokumentov, listových zásielok a balíkov
  • Spracovanie prijatej pošty 
  • Registratúra a archivácia 
  • Zodpovednosť za ostatnú agendu súvisiacu s činnosťou podateľne


Tel.:      058 /4881029
E-mail: urvova@muran.sk 
 

Janka SPIŠÁKOVÁ - samostatný odborný referent

  • Samostatná odborná práca v oblasti mzdového účtovníctva
  • Samostatné zabezpečovanie miestnych daní na úseku DzN a pes
  • Vyhotovovanie zápisov a písomnej agendy zo zasadnutí OcR a OcZ
  • Zabezpečovanie základných úloh súvisiacich s kult. činnosťou a činnosťou knižnice
  • Spracovanie prehľadov, výkazov a štatistík
  • Zabezpečovacie práce na úseku personálnej oblasti
  • Hlásenie v miestnom rozhlase
  • Plnenie ďalších úloh podľa pokynov starostu obce, resp. jeho zástupcu


Tel.:      058/4881029
E-mail: sibalova@muran.sk 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka