Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Významné osobnosti


 

Bebekovci (13. - 15. st.) - zakladatelia hradu

Erb-Františka-Bebeka-na-jeho-dele-pred_Betliarom foto Edita Kušnierová.jpgHrad postavili ako kráľovský v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. Vďaka svojim neobyčajne pestrým dejinám patrí k najznámejším gemerským hradom. V roku 1271 je písomne doložený ako Muráň a nevieme, ako v tom čase vyzeral, pretože ho v prvej polovici 15. storočia prestavali. Je viac ako pravdepodobné, že už v tom čase veľký priestor jediného nádvoria obklopoval hradobný múr s viacerými baštami. foto: Eva Kušnier ...
 

Mária Sečiová (1610-1678) - majiteľka hradu

Mária Séči Muránska Venuša.jpgr.1620 - veľmoži Séčiovci(Széchyovci) kúpili hrad od grófa z Rothalu. r.1625 - Juraj Séči zavraždený, majiteľom sa stáva vdova Mária, rodená Drughetová. r.1632 - ich dcéra Mária Séčíová sa vracia na hrad po rozchode so šľachticom Kunom. 5. augusta 1644-František Vešeléni(Wesselényi) v spolupráci s Máriou Séčiovou získava hrad, silne ho opevní. Vešeléni sa stáva vodcom protihabsburského povstania, no v roku 1667 nečakane zomiera. ...
 

František Vešeléni ((*?1605 † 27.3.1667 v Banskej Bystrici, pochovaný na Muráni) - majiteľ hradu, krajinský hodnostár

František Wesselényi.pngFrantišek Vešeléni (Wesselényi) Študoval na kolégiu v Trnave. Slúžil v protitureckej armáde T. Bošňáka, oženil sa s jeho dcérou a stal sa jeho nástupcom ako kpt. Fiľakova. Oboma manželstvami rozmnožil majetok - asi 3 milióny toliarov, manželstvom s Máriou Séčiovou získal panstvá - aj Veľký Blh. Od roku 1647 hlavný kpt. Horného Uhorska, od roku 1655 palatín, od roku 1660 župan Gemerskej stolice. Zdroj: "Kalendár výročí osobností okresov Revúca ...
 

Štefan Gyöngyösi (1629-1704) - básnik a právnik, tajomník F.Vešelényiho

Štefan Gyöngyösi, básnik, spisovateľ, diplomat, právnik, tajomník F.Vešelényiho, no predovšetkým verný priateľ Márie Séčiovej. Bol od nej mladší o devätnásť rokov. Jej príbeh opísal v maďarskej knihe "Muránska Venuša a jej láska k Marsovi",  ktorá vyšla v roku 1664 v Košiciach. Je to veľmi vzácna kniha, zachovali sa iba tri výtlačky.      
 

Coburgovci (19.- 20. st.) - majitelia hradu

Ferdinand Coburg1 cár bulharský.jpgŠťastné roky rodu Koháryovcov a Coburgovcov začali v r. 1815, keď sa mladá kontesa Mária Antónia Gabriela Koháryová na plese vo Viedni zoznámila s Ferdinandom Jurajom, princom zo Sachsen-Coburg-Gotha. Manželstvo uzavreli 2.1.1816 vo Viedenskom Dóme Svätého Štefana. Mali štyri deti, ktoré sa sobášmi spojili s európskymi kráľovskými rodmi vo Francúzsku a Portugalsku. S podrobnosťami rodovej histórie sa zoznámi návštevník v kaštieli vo Svätom Antone ...
 

Ján Pavel Tomášek (*30.61802, Jelšavská Teplica † 8.11.1887, Pešť). - národný buditeľ, spisovateľ

Jan Pavol Tomašek.jpgHistorik, národný buditeľ, spisovateľ a pedagóg.  Študoval v rodisku, Jelšave, v Rožňave, na evanjelickom gymnáziu v Kežmarku. Ďalej pokračoval v štúdiu od roku 1921 na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni (dnes Rakúsko) a v rokoch 1827–1829 na univerzite v nemeckom Halle.  Národne sa uvedomil na štúdiách v Kežmarku. Počas viedenských štúdií nadviazal kontakty s Františkom Palackým, Vukom Karadžičom, korešpondoval s Jánom Kollárom.  Ján Pavel Tomášek je autorom historického spisu Pa ...
 

Samuel Tomášik (*8.2.1813, Jelšavská Teplica, teraz Gemerské Teplice – † 10. 9.1887, Chyžné) - národný dejateľ, prozaik, básnik

Samo Tomasik.jpgSamuel Tomášek (pseudonymy Kozodolský), brat Jána Pavla Tomášeka   Samuel Tomášik prozaik, básnik, tvorca hymnických piesní, národovec, historik, autor historických románov., evanjelický kňaz pôsobil v cirkevnom zbore Chyžné od roku 1833 do roku 1887.  Ako básnik je známy textom piesne Hej, pod Muráňom, ktorá sa neskôr spievala ako Hej, pod Kriváňom, a tak aj zľudovela. Tomášik ako kňaz a neskôr senior bol človek hlboko veriaci, tvorivý a horliaci za svoj národ. Viera mu dávala silu pr ...
 

Timotej Ignác Bohuslav Nosák (* 3.2.1818, Tisovec † 5.4.1877, Sabinov) - evanjelický kňaz, učiteľ, úradník, spisovateľ, prekladateľ

Bohuš Nosák Nezabudov1.jpgBohuš Nosák - Nezabudov. V rokoch 1854 - 1856 bol notárom v Revúcej, v rokoch 1860 - 1867 slúžnym v Muráni. Aktívne sa zapájal do národného a verejného života.  V prozaickej tvorbe sa venoval najmä cestopisnému žánru. Prekladal predovšetkým z nemčiny, ruštiny a angličtiny. Zdroj: "Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010-2012"   Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota ...
 

Peter Michal Slavomil Bohúň (*29.9.1822, Veličná † 20.5.1879, Bielsk-Biale-Lipník Poľsko) - maliar, litograf, výtvarný pedagóg

Peter Pavol Bohúň.pngZakladateľ národne chápanej historickej maľby, portrétny dokumentarista významných kultúrnych a politických predstaviteľov štúrovského hnutia, národný buditeľ, prívrženec štúrovského hnutia. Počas svojho pobytu v Hornom Gemeri v roku 1859 namaľoval niekoľko krajinárskych motívov z Revúcej a Muráňa. Z podobizní národovcov Gemera - Malohontu sú pre nás vzácne portréty evanjelického kňaza Samuela Reussa, zakladateľa slovenského národopisu a jeho ...
 

Jozef Bahéry (* 8.12.1844, Muráň † 12.3.1931, Pohorelá) - hudobný skladateľ, hudobný pedagóg, publicista

Bahéry Jozef.jpgŠtudoval v Rožňave a na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici. Učiteľ a organista v Pohorelej. Autor vyše 100 cirkevných skladieb, z ktorých zostavil 2 publikácie. Zbieral a knižne vydal slovenské ľudové piesne, v periodikách Slovenské noviny a Vlasť a svet uverejnil okolo 20 ľudovýchovných poviedok, hlavne s historickými námetmi (napr. cyklus o kráľovi Matejovi). Zdroj: wikipédia ...
 

Anton Macák (* 25.10.1907, Višťuk † 31.8.1972, Revúca) - rímskokatolícky kňaz, veršovník, zberateľ folklóru, prekladateľ

Anton Macák - Bystrík MuránskyAnton Macák - Bystrík Muránsky V rokoch 1952 -1972 pôsobil ako správca rímskokatolíckej fary v Muráni. Zberateľ zvykoslovia, ľudových piesní a porekadiel z Muráňa a okolia. Zostavil a do latinčiny preložil okolo 150 ľudových piesní pod názvom Resonantia Tatrae. Celé dielo ostalo v rukopise.  Bol vynikajúcim učiteľom, botanikom, básnikom i historikom. Venoval sa cirkevnému spevu a hudbe – spracoval Chrámový spevník a po Druhom vatikánskom ...
 

Doc. PhDr. Ján Gallo CSc. (3.7.1922, Chyžné † 10.12.2008) - vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník, historik, publicista

Jan Gallo.pngAutor monografie obce Muráň.   Muráň ( Dominanta 2001 ), vlastivedná monografia, ktorá vyšla pri príležitosti 680. výročia založenia obce Muráň a 730. výročia Prvej zmienky o hrade Muráň.   ...
 

Ladislav Vereb - Danielik (* 26:5.1927, Muráň) - strojár, výtvarník

Ladislav Vereb Danielk.pngUmelecké meno L.V. Danielik Základné vzdelanie získal v Jelšave, Tornali, Revúcej. Študoval strojárstvo na priemyselnej škole v Košiciach, externe študoval grafiku na umeleckej škole v Prahe. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska, usadil sa v Birsfeldene. Zo začiatku maľoval akvarely a olejomaľby, od 70-tych rokov pracoval s umelou hmotou. Urobil niekoľko experimentov, vyvinul a vynašiel nové postupy. Stal sa odborníkom na modelovanie umelých plastík a obrazov. Tvorí pod umeleckým menom L.V.Da ...
 

Rudolf Strinka (*19.6.1927, Mokrá Lúka) - pedagóg, spisovateľ, publicista

Rudolf Strinka.pngZákladné vzdelanie získal v Revúcej, v rokoch 1945 - 1949 študoval na Učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici, potom na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v Kopráši, Muráni a Revúcej. Od roku 1958 sa stal poľovníkom. Svoje poľovnícke zážitky uverejňoval v časopisoch, neskôr ich vydal knižne pod názvom Zelený svet pod kohútom, Pod Muránskou planinou... Zdroj: "Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na ...
 

Ján Čambal (*17.09.1927, Sládkovičovo † 23.10.2010, Kladno) - dirigent, hudobný skladatel, pedagog

cambal_11.JPGJán Čambál  komponoval na texty Antona Macáka - Bystríka Muránskeho, rimsko-katolického. kňaza - saleziána ( 1907 - 1972 ), ktorý v Muráni pôsobil v r. 1952 až 1972. - odkaz: O Muráni spievam, CD r. 2002 vydala Obec Muráň pri príležitosti tridsiateho výročia úmrtia vdp. Antona Macáka - Bystrika Muránskeho. Spieva Schola cantorum sanctae Caeciliae ( zhudobnil a diriguje Ján Čambál ). Navštevoval saleziánsky ústav v Hronskom Svätom Beňadiku, ...
 

PhDr. František Babela (* 16.:5.1928, Muráň, † 10.6.2016 Revúca) - pedagóg a spisovateľ

Ján Cifra (*1929, Muráň – † 1959) - kameraman a fotograf

Ján Cifra patrí k hlavným predstaviteľom fotografie poetického realizmu. Hlavným zameraním kameraman a dokumentarista, sústavnejšie fotografoval len asi posledné tri roky svojho života, poznačeného zdravotnými problémami. Jeho séria 1. máj v Petržalke z roku 1957 ukazuje Bratislavčanov, oddychujúcich po namáhavej prvomájovej manifestácii. Pravý breh Dunaja bol v päťdesiatych rokoch akýmsi mestským centrom zábavy s lunaparkom a občerstvením. Cifra nevyhľadával vyhrotené ľudské situácie, skôr ho z ...
 

Jozef Beňo (* 4.6.1930, Muráň) - akademický maliar

Je jednou z osobností slovenskej maľby druhej polovice 20. storočia. Je vynikajúcim kresliarom prírody a slovenského kraja, hlavne z okolia rodného Muráňa. V šesťdesiatych rokoch ho nazývali novoromantickým či muránskym mágom. Je jedným z najtalentovanejších slovenských umelcov. Z jeho diela dýcha silné cítenie vlastnej identity k rodnému kraju, ku kráse prírody, k jej nádhernej architektúre a životu. Život 1930 – narodil sa 4. júna 1930 v Muráni 1950 – maturoval na Gymnáziu v Revúcej ...
 

Peter Glocko (*2.6.1946, Muráň) - spisovateľ, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež

Peter Glocko Životopis Narodil sa v robotníckej rodine a vzdelanie získaval v Partizánskom a v Bratislave. Pracoval ako robotník v Slovnafte, neskôr ako gumárenský laborant v Partizánskom. V roku 1966 sa stal redaktorom vo vydavateľstve Mladé letá, v rokoch 1969 – 1975 bol redaktorom vo vydavateľstve Osveta v Martine, od roku 1975 potom pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Smena. V súčasnosti je redaktorom vydavateľstva Slovenský spisovateľ a žije v Brat ...
 

Miroslav Sklenárik (nar. Muráň) - výtvarník

miroslav Sklenárik.jpgJeho diela sú inšpirované predovšetkým miestnou prírodou a históriou. Pochádza z obce Muráň, kde prežil väčšinu svojho života. Jeho diela sú inšpirované predovšetkým miestnou prírodou a históriou. Vnímanie krásy sa uňho spája s krásou muránskej prírody a Muránskej planiny. ...
 

Ing. Pavol Hlodák (*r.1960, Muráň) - spisovateľ

Pavol Hlodák2.jpgPavol Hlodák sa narodil v roku 1960 v Muráni. Maturoval v Tisovci na chemickej priemyslovke, potom pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, katedre Chemickej technológie silikátov. Pracoval ako výskumnovývojový pracovník a technológ keramickej výroby, v súčasnosti pracuje v spoločnosti Kermat v Kalinove. So svojou rodinou žije v Lučenci. Autor viacerých kníh s historickou tematikou. Zdroj životopisu: uživatel Au ...
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka