Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej občianskej poriadkovej služby v obci MuráňVytlačiť
 

Od januára 2018 pracuje v Obci Muráň miestna občianska poriadková služba.V roku 2017 využila obec Muráň možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnej komunikácii so Sprostredkovateľským orgánom OPĽZ –Ministerstvom vnútra SR a doplnení žiadosti bolo obci v septembri 2017 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 95 765,13 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 100 805,40 EUR. Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie poskytovania sociálnych asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s políciou SR. V rámci tejto aktivity sú vytvorené 4 pracovné miesta pre členov MOPS.Výkon činnosti člena MOPS  zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 09.11.2017. Koncom kalendárneho roka prebehol proces výberového konania na obsadenie pozícií členov MOPS. Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia MOPS profesijne zaškolení a 2.1. zahájili svoju činnosť v teréne. Poskytnuté finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenia, mzdy a odvody na dobu 36 mesiacov.

Súbor na stiahnutie publicita.jpg publicita.jpg (415.1 kB)

 
 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka