Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

3.0.0_Výzva na predl. ponuky_Muráň_chodník_(muzeum-most)_(www)Vytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 20

Úradná tabuľa

Odstavka elektrinyVytlačiť
 

 

V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom v obci Muráň: 

CELÁ OBEC MURÁŇ

v termíne
17. august 2018 od 07:00 h do 16:30 h

 

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 


 
 

Oprava kultúrneho domu - projekt zníženia energetickej náročnosti budovyVytlačiť
 

oprava kulturneho domu - projekt.pngObci Muráň bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Oprava Kultúrneho domu v obci Muráň. Cieľom daného projektu je zníženie energetickej náročnosti predmetnej budovy. Projekt zníženia energetickej náročnosti bol zostavený z viacerých navrhovaných opatrení. Opatrenia, ktoré sú súčasťou projektu, boli vybrané na základe posúdenia ekonomických, environmentálnych, technických, prevádzkových, úžitkových a legislatívnych kritérií. Viac info v prílohe.


 
 

Záverečný účet Obce Muráň za rok 2017 + prílohyVytlačiť
 


 
 

Čistá vodaVytlačiť
 

Štandardy kvality - ÚRSO

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Súbor na stiahnutie Voda.pdf Voda.pdf (146.7 kB)

 
 

Výberové konanie - odborný pracovník KC MuráňVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie vyberove konanie.pdf vyberove konanie.pdf (1.4 MB)

 
 

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej občianskej poriadkovej služby v obci MuráňVytlačiť
 

Od januára 2018 pracuje v Obci Muráň miestna občianska poriadková služba.V roku 2017 využila obec Muráň možnosť podania žiadosti na získanie nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) pre projekt Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK. Po následnej komunikácii so Sprostredkovateľským orgánom OPĽZ –Ministerstvom vnútra SR a doplnení žiadosti bolo obci v septembri 2017 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti a výšky NFP maximálne 95 765,13 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 100 805,40 EUR. Cieľom projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK. Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie poskytovania sociálnych asistenčných služieb prostredníctvom činnosti miestnej občianskej poriadkovej služby v súčinnosti s políciou SR. V rámci tejto aktivity sú vytvorené 4 pracovné miesta pre členov MOPS.Výkon činnosti člena MOPS  zahŕňa ochranu verejného poriadku, ochranu súkromného a verejného majetku, ochranu detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochranu životného prostredia, ochranu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 09.11.2017. Koncom kalendárneho roka prebehol proces výberového konania na obsadenie pozícií členov MOPS. Po obsadení novovytvorených pracovných miest boli členovia MOPS profesijne zaškolení a 2.1. zahájili svoju činnosť v teréne. Poskytnuté finančné prostriedky sa použijú na výdavky spojené s nákupom pracovných odevov a ostatného vybavenia, mzdy a odvody na dobu 36 mesiacov.

Súbor na stiahnutie publicita.jpg publicita.jpg (415.1 kB)

 
 

Výzva na predloženie ponuky - Čiastočná revitalizácia a obnova ruiny hradu MuráňVytlačiť
 


 
 

Regenerácia centrálnej časti obce MuráňVytlačiť
 


 
 
Položky 1-10 z 20

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka